เตือนมุสลิม!ห้ามเที่ยวงานสมโภชญ์หลักเมืองยะลา

2937

มีคำเตือนแพร่กระจายใน 3  จ.ชายแดนภาคใต้ ห้ามมุสลิมไปงานกาชาดของไทยในช่วงเดือนรอมฏอน เดือนรอมฏอน เริ่มต้นวันที่ 27 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2560
กำหนดงานกาชาด
ยะลา – สมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา วันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560
ปัตตานี – งานประจำปีและงานกาชาด วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2560

รวมทั้งห้ามอยู่ใกล้คนพุทธ โดยมีภาพการบรรจุระเบิดลงถังแก๊สด้วย

ในภาพดีเกฮูลูคณะผอ.ยูนุห์ ตุยง /ปุตรียะลาเข้าร่วมแหงานหลักเมือง งานกาชาด และงานวัฒนธรรมของดีเมืองยะลา