ชีอะห์แจงย้ายสถานจัดงานละศีลอด-รำลึกโคมัยนี่เพื่อความสงบเดือนรอมฎอน

677

ตามที่สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม ของกลุ่มมุสลิมชีอะห์ในประเทศ กำหนดจัดงานละศีลอดวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน และรำลึกถึงการอสัญกรรมอิหม่ามโคมัยนี ผู้นำการปฏิวัติอิหร่าน ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามในประเทศไทย โดยได้เชิญวิทยากรผู้เสวนาในหัวข้อ เอกภาพมุสลิมในยุคสื่อสารไร้พรมแดน ประกอบด้วย

อ.ชาฟิอี นภากร
ศ. ดร. อิมรอน มะลูลึม
เชคซอลิฮ์ ภู่มีสุข
อ. การุณ กูใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการเสวนานั้น คณะผู้จัดงานได้แจ้งอย่างเป็นทางการย้ายสถานที่จัดงานละศีลอดและรำลึกคล้ายวาระอญัญกรรมอิมามโคมัยนีปีที่ _28 (วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560)

คณะผู้จัดงานระบุว่า จากการปรึกษาหารือกับคุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เห็นสมควรย้ายสถานที่จัดงานดังกล่าวไปที่โรงแรมอัลมีรอซ ซอยรามคำแหง 5 (ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย) ในวันและเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมมุสลิมในช่วงเดือนรอมาฎอนอันจำเริญ

อนึ่ง เนื่องจากอยู่ในเดือนรอมาฎอนอันประเสริฐ ฟิตนะฮ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจในภายหลัง แต่เชื่อมั่นว่าผู้มีจิตใจเป็นธรรมใฝ่หาสัจธรรมและมีวิจารณญาณ คงจะสามารถพิเคราะห์ได้ว่า ความจริงคืออะไร ใครก่อความสับสนวุ่นวาย

ในที่สุดนี้ ขอขอบคุณ คุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่อำนวยความสะดวกและประสานการจัดงานด้วยดีมาตลอด และพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านคือผู้บริหารที่เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมมุสลิมอย่างแท้จริง