เขตบางซื่อจัด“Big Cleaning Day ตลาดนัดสวนจตุจักร

33

เขตบางซื่อร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day ตลาดนัดสวนจตุจักร

(29 พ.ค.60) พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ตลาดนัดสวนจตุจักร” เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขต   กลุ่มกรุงเทพเหนือทั้ง 7 เขต การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักร ร่วมกัน    ทำความสะอาด และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง โดยมีนางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร เพื่อความสะอาดของตลาด สุขอนามัยที่ดีของผู้ขายและผู้บริโภค

วรรษมน      เขตบางซื่อ     รายงาน