เอกอัครราชทูตปากีสถานเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี สัมพันธ์ราบรื่น

55

เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
วันที่ 2 มิ.ย. 60  เวลา 13.30 น. นายโซเฮล คาน (Mr. Sohail Khan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับออท.ปากีสถานในวันนี้ พร้อมแสดงความขอบคุณที่ออท.ปากีสถาน ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ปากีสถานให้ใกล้ชิดขึ้น ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่ง และขอให้มั่นใจว่าฝ่ายไทยจะสนับสนุนการทำงานและให้ความร่วมมือแก่ออท. คนใหม่อย่างเต็มที่
ในการนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับปากีสถานมีความก้าวหน้าและใกล้ชิด เห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ และยินดีที่ได้ทราบความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหารไทย-ปากีสถาน และหวังว่าสองฝ่ายจะลงนามได้ในเร็ววัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารให้ครอบคลุมหลายมิติมากยิ่งขึ้น
ทั้งสองฝ่ายประสงค์ให้มีการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยยินดีที่ได้ทราบว่าการเจรจาความตกลง FTA ระหว่างไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีและมีผลการหารือเป็นที่น่าพอใจ โดยหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเจรจาความตกลง FTA ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้และสามารถบังคับใช้ในปีถัดไป เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศ
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณที่ปากีสถานให้การสนับสนุนไทยในเวที OIC มาโดยตลอด ซึ่งออท. ปากีสถานแสดงความชื่นชมกระบวนการทำงานของไทยในการจัดการปัญหาชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี