วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำพริกส้มแขกให้ชาวบ้าสร้างรายได้

426

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำพริกส้มแขกเพื่อธุรกิจสร้างรายได้ จุนเจือครอบครัว
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำพริกส้มแขกเพื่อธุรกิจให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยการนำผลส้มแขกมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเพื่อสุขภาพให้แก่คนรักสุขภาพได้หา ซื้อรับประทาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ โดยเน้นย้ำในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำพริกส้มแขกเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นและมีคุณภาพ ซึ่งมีกำหนดการในการจัดฝึกอบรม 5 วันตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560
นางอาลียะห์เจ๊ะอุเซ็ง วิทยากรหลักสูตรการทำน้ำพริกจากส้มแขกได้กล่าวว่า “น้ำพริกส้มแขกเกิดจากความตั้งใจในการนำผลส้มแขกที่ไม่ได้ขนาดในการทำส้มแขกแช่อิ่มมาแปรรูปเป็นน้ำพริก โดยการนำวัตถุดิบที่อยู่ในครัวเรือนมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้น้ำพริกที่มีรสชาติ อร่อย กลมกล่อม สามารถเก็บรักษาได้นาน น้ำพริกส้มแขกที่ได้นี้สามารถนำไปใช้แทนน้ำพริกเผาในการทำต้มยำ และสามารถนำไปผสมในอาหารต่าง ๆ ทำให้รสชาติอาหารที่ได้นั้นกลมกล่อมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญมีประโยชน์จากส้มแขกที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำน้ำพริกส้มแขกอีกด้วย”
โดยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปส้มแขก ไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่ม น้ำยาอเนกประสงค์จากส้มแขก น้ำพริกส้มแขก และน้ำส้มแขก ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะนำมาจัดแสดงพร้อมจัดจำหน่ายในงานมหกรรมวิชาการ “ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก”ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ