สายแข็งฟ้องคนชีอะห์ ข้อหาหมิ่นอิสลาม เรียก 10 ล้าน

749

เฟส bunyat thipmoud ได้ขึ้นข้อความว่า ฟ้องชีฯหนัก เรียกค่าเสียหาย 10 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นการดำเนินการของ สมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺและศอฮาบะฮฺ ที่ได้ประกาศว่า จะยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ 6 มิ.ย. ฝ่ายชีอะห์คนหนึ่ง ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การออกมาต่อต้านชีอะห์ของ สมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺและศอฮาบะฮฺ ซึ่งถูกมองว่า นำไปบิดเบือนเผยแพร่ให้เสียชื่อเสียง จึงฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 10 ล้าน