ซึ้งใจคนอีสาน!คณะครูศรีสะเกษมอบเงินเพื่อพี่น้องใต้ละศีลอด

326

เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ ฉก.นย.ทร.๓๒ มอบหมายให้ ชป.กร.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ ฯ ได้พบปะเยี่ยมเยียนนางมือแย ตาเห อายุ ๕๓ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ฐานะยากจนพร้อมกับนำขนมปังซึ่งได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากคณะครูโรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ เพื่อให้บุตรในช่วงเดือนรอมฎอน ณ บ้านยือลอ ม.๓ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ผลการปฏิบัติ นางมือแย ตาเห และครอบครัวรู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่ทหารดูแลเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย