เขตบางกะปิ มอบอินทผาลัมพี่น้องมุสลิมมัสยิดเยรูซาเล็ม

157

ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายให้นายเกื้อกูล ลัญฉเวโรจน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำอินทผลัม มามอบให้ที่มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (ยรูซาเล็ม) เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน