ตั้งกรรมการสอบอิหม่ามฮุบเงินขายที่วากั๊ฟ-เปิดตัวคือใครกัน

670

ตามที่มีชาวบ้านร้องเรียนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ ให้ตรวจสอบอิหม่ามมัสยิดแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ขายที่ดินวากั๊ฟเป็นเงิน 60 ล้านบาท แต่คืนเงินมัสยิด 28 ล้านตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น มีรายวานว่า นายอรุณ บุญชม ประธาน กอ.กทม. ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน 4 คน ประกอบด้วย นายอับดุลเลาะห์ สาดและ เป็นประธาน นายสุธรรม บุญมาเลิศ เป็นกรรมการ และกรรมการอีก 2 คน ตรวจสอบข่อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นสำหรับอิหม่านคนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ขายที่ดินให้กับบริษัทสร้างบ้านแห่งหนึ่งใช้เป็นทางเข้าออกหมู่บ้านบริเวณถนนเส้นที่มีการตัดใหม่ มัสยิดแห่งนี้มีขื่อไม่จมน้ำ ส่วนอิหม่ามชื่อเหมือนผู้ใหญ่ในเพลงปบุกใจในอดีต เป็นผู้บริหารองค์กรดังของมุสลิม หลังขายที่ดินได้ไม่นานได้ล้มป่วย ปัจจุบะนสุขภาพไม่ค่อยดีนัก