กระหึ่ม! กระแสเรียกร้องหยุดอีดิ้ลฟิตรีทั่วประเทศ ชี้มุสลิมมีทุกจังหวัดไม่ใช่แค่ 5 จังหวัดใต้

2794

ตามที่มีการประกาศให้วันอีดิ้ลฟิตรี วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันหยุดราชการ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ยะละ ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ก่อนให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการหยุดราชการในพื้นที่จังหวัดอื่นด้วย เพราะมีมุสลิมในหลายจังหวัด อาทิ กรุงเทพฯมหานคร สุราษฎร์ธานี ตรัง พังงา กระบี่ ภูเก็ต เป็นต้น

Musa Chemah ได้โพสต์ข้อความว่า น่าจะหยุดทั้งประเทศ อย่าง ประเทศฟิลิปินส์เป็นคริสต์แต่มีวันหยุดราชการทั้งประเทศสำหรับ อิสลาม สองวัน นั้นคือ อินดิลฟิตรี กับ อินดีลอัฎฮา … ในประเทศอิสลามอย่างเช่น อินโดนีเซีย หรือ มาเลเซีย ในวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาพุทธอย่างวิสาขบูชา ก็ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ

“มีแต่ประเทศไทยนี่แหละ ยังล้าหลัง ปาก บอกว่าเป็นพหุวัฒนธรรม แต่การกระทำตรงกันข้าม”เฟส ดังกล่าว ระบุ