ตำรวจตุรกี ดักรถผู้ถือศีลอดระหว่างทาง

626

ตำรวจตุรกีดักรถระหว่างทาง
ไม่ไช่เพราะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ชวนลงมาละศีลอดด้วยกัน

ถือเป็นประเพณีสืบต่อเรื่อยมาของตำรวจในเขตนี้ ที่เมื่อใกล้เวลาละศีลอดก็จะเชื้อเชิญ ผู้ขับขี่ยวดยานลงมาทานอาหาร ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วยกัน

 

ภาพจาก : habertam.com/haberler/karaman