เงินทอนกำลังดัง! มัสยิด-วัดพอกัน สมควรจะปฏิรูปไปพร้อมกัน

352

เงินทอนกำลังดัง! มัสยิด-วัดพอกัน สมควรจะปฏิรูปไปพร้อมกัน

ในสังคมพุทธกำลังมีการขับเคลื่อนกันค่อนข้างหนัก เรื่องการปฏิรูปองค์กรวัดและหน่วยงานที่ดูแลวัดอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนา หลังมีข่าวเรื่องผู้บริหารสำนักพุทธฯ รับเงินทอนจากวัด มากมายกว่า 100 แห่ง จำนวนเงินประมาณ 500 ล้านบาท นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ออกมาเคลื่อนไหวให้วัดทั่วประเทศ ต้องยื่นบัญชีงบดุลประจำปี ลดอำนาจบรรดาเจ้าอาวาสเบิกจ่ายเงินโดยลำพัง เพื่อให้วัดเกิดความโปร่งใส ไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากเงินวัด เงินสนับสนุนวัด ปราศจากการทุจริตโกงกิน

ขณะที่สังคมมุสลิมก็กำลังมีคำถามเรื่องเงินทอนเช่นเดียวกัน เหตุเกิดที่สำนักงานกรรมการอิสลามจังหวัดแห่งหนึ่ง มีการปูดว่า มีการจ่ายเงินทอน จนมีการร้องให้ สตง. ร้องศาล ให้มีการตรวจสอบ สร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมมุสลิมทั่วประเทศ ถูกเหมารวมว่า เป็นกลุ่มคนทุจริตโกงกินไปด้วย

ความจริงแล้ว มัสยิดไม่แตกต่างจากวัด มีหลายแห่งที่อิหม่ามมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเงิน มีการขายที่ดิน หาประโยชน์จากที่ดินวากั๊ฟ โดยไม่เกรงกลัวการลงโทษจากอัลเลาะฮ์ และอีกหลายๆเรื่อง เมื่อสังคมพุทธ ต้องการให้มีการปฏิรูปเงินวัด สังคมมุสลิมก็ควรจะมีการปฏิรูปมัสยิด กรรมการอิสลามจังหวัด กรรมการกลางฯ ให้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ให้มีการส่งรายการบัญชีทรัพย์สินมัสยิด รายการงบดุลประจำปี เพื่อความโปร่งใส

เมื่อทำความสะอาดแล้ว ก็ควรทำไปในคราวเดียวกัน