เจอผู้ชายมุสลิมดีๆ แต่มีเมียแล้ว ทำอย่างไรดี

1647

ถ้าเราเจอมุสลิมชายที่ดีมากสักคน ถามไปถามมาก็รู้ว่าเขามีภรรยา เราจะทำอย่างไรดี เพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดีๆ หายากจัง?

การมีภรรยาคนที่สอง สาม หรือสี่นั้นเป็นที่อนุญาตในอิสลาม ฉะนั้น หากคิดว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายดีๆ มีน้อย แต่เมื่อพบกับผู้ชายที่ดี มีศาสนาสมควรที่จะได้แต่งงานกับเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่สองก็ตาม ทั้งนี้หากนางได้อยู่ร่วมกับสามีที่ดีมีศาสนา ย่อมเป็นความประเสริฐกว่าการเป็นภรรยาคนแรกและคนเดียวของสามีที่ไม่มีศาสนา ไม่ค่อยนมาซ หรือกระทำสิ่งต้องห้ามเป็นอาจิณมิใช่หรือ!

 

เครดิต: มูริด ทิมะเสน
islamhouse.muslimthaipost.com