แจ้งเพื่อทราบ! เขตบางซื่อปิดให้บริการงานทะเบียน 24 มิถุนายน ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์

44

เขตบางซื่อปิดให้บริการงานทะเบียน 24 มิถุนายน 2560

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์  ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เขตจะหยุดให้บริการงานทะเบียนทุกประเภท (ยกเว้นแจ้งตาย)  เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์กรุงเทพมหานคร ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถใช้งานได้

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายทะเบียน โทรศัพท์ 0 2586 0302

วรรษมน      เขตบางซื่อ     รายงาน