ชาวบ้านเกาะปันหยีหมู่บ้านกลางน้ำที่ใช้ชีวิตมากว่า 300 ปี ได้รับผลกระทบหนัก จาก พ.ร.บ.ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560

17727

ชาวบ้านเกาะปันหยีหมู่บ้านกลางน้ำที่ใช้ชีวิตมากว่า 300 ปี ได้รับผลกระทบหนัก จาก พ.ร.บ.ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เข้ายื่นหนังสือผ่านจังหวัดทบทวนกฏหมายดังกล่าวทำให้ผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำ รวมทั้งผู้อยู่อาศัยอยู่ริมทะเลได้รับผลกระทบโดยตรง

วันนี้ 14 มิ.ย.60 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นตัวแทนรับหนังสือจากนายมู่ฮำหมาด ประสานพันธ์ กำนันตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงาในนามตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านเกาะปันหยี เพื่อขอให้ทางราชการหาแนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเกาะปันหยี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา

กำนันตำบลเกาะปันหยี กล่าว เกาะปันหยีเป็นหมู่บ้านกลางน้ำและดำเนินการใช้ชีวิตมากว่า 300 ปีแล้ว บ้านเรือนของชาวบ้านได้ปลูกสร้างอยู่กลางน้ำ บางส่วนมีการดำรงชีพด้วยการทำประมง จากประกาศการใช้กฏหมายดังกล่าวทำให้ผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำ รวมทั้งผู้อยู่อาศัยอยู่ริมทะเล ในพื้นที่ป่าชายเลน ผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง เลี้ยงปลากระชัง ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและหาวิธีแก้ไข