เทเรซา คาร์เตอร์: สาวมหาวิทยาลัยแคนาดา ทำไมเธอถึงมาเป็นอิสลาม

595

“ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ เมื่อฉันได้เริ่มละหมาด”

เทเรซา คาร์เตอร์: สาวมหาวิทยาลัยแคนาดา
เธอเกิดในครอบครัวคาทอลิก เรียนหนังสือในโรงเรียนคาทอลิก

เทเรซานั่งในห้องครัวของบ้านหลังใหญ่ที่เธอยังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ เธอเริ่มอธิบายว่าทำไมเธอถึงกลายมาเป็นมุสลิม

เทเรซาเรียนกราฟฟิกดีไซน์ปีสุดท้ายที่ (Durham College) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ตอนเรียนชั้นปีที่สองเธอได้รู้จักกับเพื่อนชาวมุสลิม เขาแนะนำให้เทเรซาได้ศึกษาดูศาสนาอื่นๆ ด้วย

สิ่งหนึ่งที่เทเรซาเห็นความแตกต่างก็คือเรื่องศาสนาของเธอกับศาสนาของเขา

“เรื่องใหญ่ที่สุดคือมุสลิมเชื่อว่าพระเยซูมิได้เป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่เป็นเพียงศาสนทูตของพระเจ้า ในขณะที่สิ่งที่ฉันถูกสอนมาตลอดชีวิตก็คือพระเยซูคือพระบุตรและเป็นพระเจ้า” เธอกล่าว

หลังศึกษาอิสลามหนึ่งปีเต็ม เทเรซาได้เปลี่ยนมารับอิสลามและได้พบกับประสบการณ์ของการปฏิบัติตนที่แตกต่างออกไป

“ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ เมื่อฉันเริ่มละหมาด และระหว่างการละหมาดนั้น ฉันรู้สึกจิตใจสงบสุขอย่างแท้จริง”

ชีวิตของเธอต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากมายหลังจากเปลี่ยนมาเป็นมุสลิม”จากบททดสอบมากมาย
ขออัลลอฮ์(ซบ.)ให้เธอมั่นคงในศาสนาอิสลามตลอดไปด้วยเถิด..