เขตบางซื่อเร่งขจัดสิ่งกีดขวางเร่งระบายน้ำ-มอบรางวัลภูมิปัญญาชาวบ้าน

130

(18 มิ.ย.60) นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหารจากกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์              กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมกับประชาชนชาวชุมชนวัดเลียบ ชุมชนบ้านสามเรือน และชุมชนวัดหลวง ร่วมกันเก็บขยะ วัชพืช ตัดต้นไม้ เปิดทางน้ำไหลคลองวัดเลียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

เขตบางซื่อตรวจสุขภาพแรงงานฟรี

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ แจ้งว่า เขตบางซื่อร่วมกับ                  กรมกิจการทหารบก และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบของคนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระ ในวันที่ 7 และ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 น. ณ สำนักงานเขตบางซื่อเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานที่มีปัจจัยเสี่ยง 18 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ สามล้อรับจ้าง ผู้ขับขี่รถตู้โดยสาร (ไม่สังกัดบริษัท) พ่อค้า แม่ค้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม เกษตรกร    ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า คนรับจ้างทำงานบ้าน ทำความสะอาดบ้าน (ไม่สังกัดบริษัท) นวดแผนไทย รับซื้อของเก่า รับจ้างเลี้ยงเด็ก รับจ้างเสริฟอาหารในร้าน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ช่างซ่อมรถ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ก่อสร้าง (ไม่สังกัดบริษัท) กลุ่มอาชีพผลิตสินค้าในชุมชน เช่น น้ำพริก แชมพูสระผม ดอกไม้ประดิษฐ์ และบุคคล   ที่ใช้สิทธิบัตรทอง และประกันสังคมตามมาตรา 40 สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร 0 2586 9982 ต่อ 6017

เขตบางซื่อ ออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้กำหนดให้มีการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ประจำสัปดาห์ กำหนดตรวจถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30น. เป็นต้นไป ตั้งแต่สามแยกเตาปูน              ถึงทางรถไฟสายใต้ (ปากซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 27)  เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนทำการแก้ไขปัญหาทันทีที่พบเห็น หากท่านใดพบเห็นสิ่งบกพร่องชำรุดหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ โทรศัพท์ 0 2586 9977 ต่อ 6009

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ

(16 มิ.ย.60) นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ร.ต.บุญช่วย ยินดีฉัตร ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ” สาขาศิลปกรรม (ด้านจิตรกรรม)