พุทธไทยปลื้ม ปูติน เดินตามวิถีพุทธมหายาน

1741

ในโลกโซเชียบมีการส่งภาพและข้อความการดำเนินขีวิตตามวิถีพุทธของวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยระบุว่า ปูตินนับถือพุทธศาสนา อ่านพระไตรปิฎกหมดทั้งเล่ม นั่งสมาธิ และเป็นประธานทอดกฐินพระราชทานวัดไทยในกรุงมอสโคว์

อย่างไรก็ตาม ภาพที่ปรากฎปูติน ถือรูปพระแบบมหายาน

สำหรับรัสเซียพลเมืองส่วนใหญ่นับถือคริสต์ออโธด็อก ส่วนหนึ่งอพยพมาจากไบเซนไทน์ในอดีต