คำนวณทางดาราศาสตร์ ไม่มีโอกาสเห็นดวงจันทร์ค่ำนี้

572

สถาบันฟาลากียะฮฺอิสมาอีลียะฮฺ ปอเนาะบ้านตาล ได้เผยแพร่ผลการคำนวณประกอบการดูจันทร์เสี้ยวเดือนเชาว้าลเพื่อการกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาว้าล
ปี ฮิจเราะฮฺศักราช 1438

#จุดคำนวณเพื่อการสังเกตุคือท้องฟ้าปอเนาะบ้านตาล
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ลองติจูด 99:52:34.0
ละติจูด 08:25:54.6

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

เดือนดับ เวลา 09:31 น.
พระอาทิตย์ตกดินเวลา 18:42 น.
ที่ตำแหน่ง 293 องศา 49 ลิปดา 08 ฟิลิปดา

ณ เวลาพระอาทิตย์ตกดิน
จันทร์เสี้ยวมีอายุ 9 ชั่วโมง 11 นาที
ความสว่าง 0.33 %

จันทร์เสี้ยวตกดินเวลา 18:58 น.
ที่ตำแหน่ง 289 องศา 6 ลิปดา 58 ฟิลิปดา
จันทร์เสี้ยวตกดินหลังพระอาทิตย์ 16 นาที
(จันทร์เสี้ยวค้างขอบฟ้าปอเนาะบ้านตาล 16 นาที)

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ทางด้านดาราศาสตร์ จึงสรุปได้ว่า

#ไม่สามารถเห็นจันทร์เสี้ยวได้แม้ว่าจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็ตาม
(Not Visible Even With Optical Aid)

ตามการคำนวณนี้ วันที่ 1 เดือนเชาว้าล
ปี ฮิจเราะฮฺศักราช 1438

จึงตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้…..
#การกำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี
#ให้ถือคำประกาศของจุฬาราชมนตรีเป็นสำคัญ

#คำนวณด้วยโปรแกรม
Accurate Times 5.3 By Mohammad Odeh

#หมายเหตุ
ภาพประกอบแสดงแผนที่การคาดการณ์บริเวณที่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรกจากการคำนว