ขยายผลจับ ตชด.ยะลาค้ายา พบที่หาดใหญนับแสนเม็ด

1217

ตามที่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ชป.ยะลา ร่วมกับชุดสืบสวน ตชด. ได้จับกุมส.ต.ต.ชวลิต บุญชู ผย.หมู่ตชด. 441  และส.ต.อ.วรวรรณ ดวงสีใส ปบ.หมู่ตชด.443 ที่รร.พีพีเอ ยะลา ได้ยาบ้า 50,000 เม็ด ได้ขยานผลไปตรวจค้นที่หาดใหญ่ได้ยาบ้าอีก 80,000 เม็ด