ตื่นเต้นปรากฏการณ์ อาทิตย์ทรงกลดเหนือท้องฟ้ากรุงเทพฯ ระบุแค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

641

เกิด พระอาทิตย์ทรงกลด 2 วงซ้อน เหนือตึกไทยคู่ฟ้า

วันที่ 29 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ในช่วงสาย ได้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้น ที่เหนือตึกไทยคู่ฟ้า สร้างความฮือฮาให้กับทุกคนที่พบเห็น ต่างชักชวนกันมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก และเห็นว่าทรงกรดขนาดใหญ่ ถึงสองวงซ้อนกัน

อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดนั้นมักจะถูกโยงเข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์บ้านเมืองเสมอ คนพุทธจะเชื่อว่า คำโบราณถือว่าเป็นลางที่ดี โดยเฉพาะขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศ แต่อิสลาม เชื่อว่า เป็นปรากฏการณ์จากพระผู้เป็นเจ้าให้บังเกิดขึ้น ไม่ได้ถือเป็นลางดีหรือลางร้ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ wikipedia ระบุว่า ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่างสุด และเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมาก มีอากาศเย็นจัดตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น จนทำให้ละอองน้ำในอากาศ ณ เวลานั้นๆ แข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอนุภาคเล็กๆ จำนวนมหาศาลลอยอยู่บนท้องฟ้า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น และส่องแสงทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างเหมาะสม จะเกิดการหักเหและการสะท้อนของแสง ทำให้เกิดเป็นแถบสีรุ้ง (spectrum) คล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตกขึ้น

ส่วนแสงสีที่ตามองเห็นนั้น จะขึ้นกับการทำมุมของแสงอาทิตย์และเกล็ดน้ำแข็ง แต่โดยทั่วไปเรามักจะเห็นเป็นแสงสีเหลืองอ่อนๆ มากที่สุด ถ้าเกิดจากการสะท้อนของแสงจะปรากฏเป็นสีเขียว แต่ถ้าเกิดจากการหักเหของแสงจะเป็นสีแดงเพลิงในตอนกลาง และเป็นสีน้ำเงินปนแดงตามขอบนอก

ขนาดของพระอาทิตย์ทรงกลดจะมีขนาดแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนมากจะมีขนาดเฉลี่ย 30 องศา โดยการลากเส้นตรง 2 เส้น มาบรรจบกันที่ดวงตาผู้มอง ได้แก่ เส้นตรงที่ลากจากกึ่งกลางของปรากฏการณ์มาที่ตาผู้มอง และเส้นตรงที่ลากจากขอบของปรากฏการณ์มาที่ดวงตาผู้มอง

บางครั้งเกล็ดน้ำแข็งของละอองไอน้ำเหล่านี้ จะทำหน้าที่หักเหทางเดินของแสงอาทิตย์ และก่อให้เกิดภาพขยายขึ้น เช่นเดียวกับที่กระจกหรือเลนส์นูนทำให้เกิดภาพขยาย

#ภาพCh7news #ข่าว7สีออนไลน์