มุสลิมเชื้อสายจีนเชียงใหม่ จัดแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 7 มัสยิดสุดคึกคัก ทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรม

282

มุสลิมเชื้อสายจีน จัด กีฬามุสลิมสัมพันธ์ 7 มัสยิด(ตอนบน).ประด้วยมัสยิดในพื้นที่อำเภอฝาง 5 มัสยิด มัสยิดจังหวัดเชียงราย 2 มัสยิด เชื่อมสัมพันธ์หลังอีดอิดิ้ลฟิตร

วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬามัสยิดอัลเอี๊ยะซาน(บ้านยาง) ตำบลแม่งอน อำเภอฝ่าง จังหวัดเชียงใหม่..ฮัจยียงยุทธ ยาณะรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.เชียงใหม่ / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน 5 มัสยิดตอนบน จ.เชี.ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 5 มัสยิด(ตอนบน)ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

ในสถานการณ์ปัจจุบันชุมชนมุสลิมขาดการดูแลให้ความสำคัญ และสนใจในเรื่อง สุขภาพและการออกกำลังกายน้อยมาก อีกทั้งวิถีชีวิตในปัจจุบันยังส่งผลให้ผู้คนต่างมีภาระหน้าที่ในการทำงานของตัวเอง จนไม่มีเวลาใน การเชื่อมความสัมพันธ์ในแต่ละชุมชน ทำให้เกิดความห่างไกลจากพี่น้องในต่างชุมชน ซึ่งอาจผลกระทบในด้านศาสนา เพราะขาดเชื่อมสัมพันธ์กัน และไม่สามารถตักเตือนซึ่งกันและกัน สาเหตุเหล่านี้จึงทำให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพกาย และใจ อาจทำเยาวชนหลงออกนอกแนวทางหันหาสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นมุสลิม อันอาจทำให้เกิดปัญหาสังคมที่คาดคิดไม่ถึง
คณะกรรมการมัสยิดต่างๆ ในอำเภอฝางและใกล้เคียงได้เล็งเห็นความสำคัญของคนในชุมชนมุสลิม ว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องมุสลิมในชุมชนเกิดการตระหนัก ในการดูแลสุขภาพ และการเชื่อมสัมพันธ์ ในหมู่พี่น้อง ซึ่งเป็นแนวทางและแบบอย่างของศาสนาอิสลามอันจะก่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์อันดี จึงได้จัดการแข่งขังกีฬามุสลิมสัมพันธ์ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก 7 มัสยิดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานความมั่นคงเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้. มีปรเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันอาทิ กีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี และกีฬาพื้นบ้านเช่น วิ่งกระสอบ โยนไข่ ชู้ตบาส เตะโกหนู.เป็นต้น
โดยแต่ละมัสยิดต่างนำอาหารออกมาเลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬาและกองเชียร์..เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องทุกชุมชน
บรรยากาศการแข่งขัน เป็นไปด้วยความชื่นมื่นสนุกสนาน เคล้ากับสายฝนโปรยปรายตลอดระยะ ชุ่มฉ่ำกันทั้งสนาม..เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในพื้นที่มุสลิมอำเภอฝางเชียงใหม่ และพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนยูนนาน การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นความร่วมือระหว่างชุมชนที่ทำมาร่วม กันอย่างยาวนานมานับสิบปี

ขอบคุณภาพ ข่าว จากร้อยตรีสมศักดิ์ ยีมะเฟือง ผู้ประสานงาน 5 มัสยิดตอนบน
ชุมพล ศรีสมบัติ รายงาน