เคยสงสัยไม๊! หน่วยทหารพรานเยอะไปหมดในภาคใต้ หน่วยไหนดูแลตรงไหน มาดูกัน

4721

ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีทหารพราน รวม 12 กรม รับผิดชอบดูแล เสริมกำลังทหารหลัก
โดย กรมทหารพรานที่ 41 รับผิดชอบ อ.รามัน ยะลา
พ.อ.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง เป็นผบ.ฉก.ทพ.41
กรม ทพ.42 ดูแล อ.ยะหริ่ง  อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

กรม ทพ.43 ดูแลอ.โคกโพธิ์ ปัตตานี
กรมทพ.44 ดูแลอ.สายบุรี อ.กะพ้อ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

กรมทพ.45 ดูแล อ.ระแงะ นราธิวาส
กรม ทพ.46 ดูแล อ.รือเสาะ นราธิวาส
กรม ทพ.47 ดูแลอ.ยะหา /กาบัง. จ.ยะลา
กรมทพ.48 ดูแลอ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
กรมทพ.49 ดูแลอ.ศรีสาคร อ. จะแนะ จ. นราธิวาส

ส่วน กรมทพ.11 รับผิดชอบ อ.แว้ง และอ. สุคิริน จ.นราธิวาส
กรมทหารพราน 22 อ.ยะรังอ.แม่ลาน ปัตตานี
พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ ผบ.ฉก.ทพ.๒๒
กรมทพ.33 อ.บันนังสตาอ.กรงปินัง จ. ยะลา