BRN เขียนจดหมายขู่ทหาร รีบกลับบ้าน ก่อนกลับเครื่องบินฟรี(ตาย)

2552

ตามที่ทหารได้มีการวิสามัญนายลุกมาน มะดิง กลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบ ที่โกตาบารู ยะล่ กลุ่มBRN ได้เขียนจดหมาย ระบุให้ทหาออกจาก 3 จ.ชายแดนใต้ ก่อนนั่งเครื่องบินฟรีกลับ