ทหารจนแต้ม!ขึ้นฮ.โปรยใบปลิวให้ข้าราชการ-ชาวบ้านพื้นที่ 3 จังหวัด”นำปืน”ไปรายงานตัว ฝ่าฝืนผิดกฎอัยการศึก

1875

วันที่ 1 กรกฎาคม กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4 ) ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยเอกสารแผ่นปลิว ให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด นำอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครอง มา รายงานกับทางการ โดยอ้างกฎอัยการศึก พ.ศ2475  ให้ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา  และประชาชนทุกคน ที่มีอาวุธในครอบครอง ทั้งถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ให้นำมารายงานกับ ที่ทำการยุทธวิธี ฉก.ปัตตา่นี /ฉก.ปัตตานี 25  ตั้งแต่วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560


ทั้งนี้ในเอกสารแผ่นปลิว ยังระบุว่า หากเกินกำหนด ถือว่าผูเ้มีอาวุธมีเจตนาหลบเลี่ยง หรือ ไม่ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ จะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด