เจ้าคณะนราธิวาสร่วมงานแต่งพี่น้องมุสลิมสุไหงปาดี

239

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นอภ.อ.สุไหงปาดี/ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี พร้อมด้วยพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพิธีงานแต่งงานพีน้องชาวมุสลิม ณ ม.7 บ.ลาแลลูวัส ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี