ศิษย์”จานดำ” คลั่งหนักรู้อะไรต้องประกาศให้โลกรู้

842

ศิษย์โต๊ะครูจานดำ คลั่งหนักรู้อะไรต้องประกาศให้โลกรู้

มีผู้ส่งรูปภาพข้อความด้านหลังรถบ่งบอกความเชื่อทางศาสนา โดยระบุว่า เป็นศิษย์โต๊ะครูจานดำ หมายถึงผู้บรรยายศาสนาทางทีวีผ่านดาวเทียว