คนตุรกีนับล้านเดินขบวนประท้วงนโยบาย”ออร์โดกัน” 27 วันจากแองการ่า-อิสตัลบูล

424

วันที่ 10 กรกฎาคม คลื่นมหาชนคนตุรกีได้ เดินประท้วงต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีเออร์โดกาน จากแองการ่า เมืองหลวงได้ถึงอิสตันบูลแล้ว รวมระยะทาง 450 กิโลเมตร

ชาวตุรกีนับหมื่นคน ที่เข้าร่วมเดินประท้วงนโยบายของเออร์โดกาน ที่ได้รวบอำนาจมาสู่ตัวเอง และขจัดฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง การจัดการเดินประท้วงครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้สโลแกน “การเดินประท้วงเพื่อความยุติธรรม” เริ่มตั้งขบวนจากอังการ่า ใช้เวลาเดินทาง 27 วัน จนในที่สุดได้ถึงปลายทางกรุงอิสตันบูลในวันนี้ โดยมีผู้ร่วมเดินตั้งแต่ต้นจบตลอดเส้นทางประมาณ 1 ล้านคน