ไม่ซ้ำรอยญิฮาด! ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง “ไม่ยึดที่ดิน”โรงเรียนอิสลามบูรพาใช้ก่อการร้าย

293

วันที่ 6 กรกฎาคม ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาคดีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)และอัยการ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้มีคำสั่งยึดที่ดินโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ฐานใช้เพื่อก่อการร้าย หลังจากก่อนหน้านี้ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 ศาลแพ่งตัดสินสั่งยึดที่ดินโรงเรียน 2 แปลง ตามคำฟ้อง ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้พิจารณากลับคำตัดสิน ไม่ยึดที่ดินของโรงเรียนเป็นของรัฐตามที่มีการยื่นฟ้อง

ก่อนหน้าที่ โรงเรียนปอเนาะยิฮาดวิทยา จังหวัดปัตตานี ได้ถูกศาลฎีกาสั่งยึดที่ดินข้อหาใช้เพื่อก่อการร้าย