สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนนายร้อยทัศนศึกษาทัชมาฮาล

289

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนนายร้อยและข้าราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา ณ ทัชมาฮาล เมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

ขอบคุณภาพ. Web_ IANS และ Web_Dainik Bhaskar