ทหารตรวจเข้มสนามบินนราธิวาส พร้อมส่งฮุจยาตไปฮัจย์เที่ยวแรก วันนี้

363

เมื่อ ๒๓ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่จัดตั้ง กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะจัดกิจกรรมส่งผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ก.ค.๖๐ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส