แก้ปัญหาสุดโต่ง รมต.กินีแนะมให้การศึกษาอิสลามที่ถูกต้อง ให้เกียรติกันระหว่างศาสนิก

77

รัฐมนตรีกินีเน้นแก้ปัญหาความสุดโต่งรุนแรง ต้องให้การศึกษาในอิสลามที่ถูกต้องแก่เยาวชน ชี้จะต้องยอมรับและให้เกียรติกันและกัน

วันที่ 24 กรกฎาคม ในการปาฐกาถาพิเศษ ของ ศ.ดร.คูตูบ มุสตอฟา ซาโน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐกินี ในงาน สัมมนา อิสลามศึกษา:พลังขับเคลื่อนการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.คูตูบ ได้เน้นย้ำเรื่องการจัดหลักสูตรการศึกษาที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลาม และสร้างความเข้าใจในสังคมระหว่างคนต่างศาสนิกให้เห็นว่า อิสลามมีแนวทางสันติ มีแนวทางจากฟากฟ้าที่อัลเลาะฮ์ประทานลงมาและแนวปฏิบัติของรอซูลุลเลาะฮ์ ที่ยึดแนวทางสันติ

“มีพวกสุดโต่ง ที่สร้างความรุนแรงคนกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้แนวทางของอิสลาม ดังนั้น การศึกษาจะต้องนำแนวทางอิสลามที่ถูกต้องสอนแก่เยาวชน ไม่ให้เข้าใจผิด หรือไปยึดแนวทางที่ผิด และจะต้องไม่ยอมรับแนวทางที่ผิดเหล่านี้ แต่จะต้องลอกถึงแนวทางที่ถูกต้อง และให้คนต่างศาสนิกเข้าใจในสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามที่ถูกต้อง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จะต้องให้อิสลามเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง” ดร.คูตุบ กล่าว

เขา กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในขณะที่เราต้องการให้ศาสนิกอื่นเข้าใจเรา เราก็จะต้องเข้าใจศาสนิกอืนด้วย ยอมรับในสิ่งที่เขาเชื่อ ยอมรับฝ่ายอื่น ไม่ไปดูหมิ่นเขา ไม่ไปด่าทอสิ่งที่เขายึดถือ ไม่ไปด่าทอพ่อแม่ของเขา รอซูลุเลาะฮ์ กล่าวว่า เมื่อเราไปด่าทอพ่อแม่ของพวกเขา เขาก็จะด่าทอพ่อแม่ของพวกเรา จึงจะต้องยอมรับสิ่งที่เขาเป็น สิ่งที่พวกเขายึดถือ

“บรรดาซอฮาบะห์หลายท่าน อย่างท่านคอซารี มีแนวปฏิบัติที่สวยงาม เป็นแนวทางให้เราเดินตาม เราจะต้องเดินตามสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ ไม่ทำให้อิสลามตกต่ำ” เขา กล่าว และให้ข้อมูลว่า ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาของกินี ได้สร้างความเข้าใจ การยอมรับของการอยู่ร่วมกันของศาสนิกที่นับถือแตกต่างกัน จึงไม่มีปัญหาความขัดแย้ง แตกแยกเกิดขึ้น