อำเภอแว้ง ชายแดนมาเลย์จัดงานวัฒนธรรมคึกคัก

950

วันที่ 25 กรกฎาคม อำเภอแว้งโดยวัฒนธรรมอ.แว้ง จ.นราธิวาส ได้จัดงานวัฒนธรรมอำเภอแว้ง มีส่วนราชการ ชาวบ้านในพื้นที่อ.แว้งเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยมีการเดินพาเหรดของดีแต่ละชุมชน ท้องถิ่น มีการแสดงวัฒนธรรมของภาคส่วนต่างๆ และการแสดงสินค้าและบริการของดีของอ.แว้ง

อำ