เปิดมอเตอร์โชว์ภาคเหนือ ดร.สุรินทร์ ประธานเปิด

77

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย โดยมี นายกำพล เพชรกำแพง เลขาธิการสมาคมขนส่งทสงบกแห่งประเทศไทย นายอภิชาติไพรรุ่งเรือง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนอร์ธเทิร์มอร์เตอร์โชว์ 2016 ให้การต้อนรับ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนอร์ธเทิร์มอร์เตอร์โชว์ 2061 ซึ่งมีนายกำพล เพชรกำแพง เลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เป็นประธานการจัดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกอยู่ทั่วประเทศ รวมตัวจัดตั้งสมาคมแห่งนี้. จนถึงครบรอบ 20 ปี เต็มในปีนี้ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อเผยแพร่ความรู้ กฏระเบียบปฏิบัติ จากภาครัฐสู่ภาคเอกชนให้สมาชิกอยู่ในกรอบของกฏหมาย ตาม พระราชบัญญติการขนส่ง และจราจร และเพื่อนำเสนอวัตกรรมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี่ด้านการขนส่ง เชิญผู้ผลิตและจำหน่ายรถบรรทุก สินค้าชั้นนำทุกยี่ห้อ นำ้มันเครื่อง อุปกรณ์ อะไหล่ยนต์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องด้านการขนส่ง มาจำหน่ายให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปในราคาถูก ,นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา นครสวรรค์ ..085.0506656