สุรินทร์ จัดประกวด Mr.Surin 2017 เป็นทูตวัฒนธรรม เห็นหน้าต้องร้องว๊าว!

157

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์จัดประกวดทูตวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ Mister Supranational Surin 2017

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2560) ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สาขาสุรินทร์ นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประกวดทูตวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ในนาม Mister Supranatinal Surin 2017 โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับภาครัฐเอกชน บริษัท ห้างร้าน จัดขึ้นเพื่อหาบุคคลทำหน้าที่ทูตเผยแพร่วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีเยาวชนที่มีคุณภาพทางด้านกีฬา ด้านศาสนา และด้านการศึกษา เป็นจำนวนมาก การประกวดทูตวัฒนธรรม จึงเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออก และเป็นตัวอย่างที่ดี ด้านบุคลิกภาพด้านความรู้ความสามารถเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของดีด้านอาหารท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางออกไปให้มากยิ่งขึ้น
ผลการประกวด ปรากฎว่า รางวัลขนะเลิศ มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนล สุรินทร์ 2017 ได้แก่ นายภาคภูมิ แสนปุชุม หมายเลข 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายนราศร ศิริสงวน หมายเลข 8 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภานุพงศ์ ชาญศรี หมายเลข 3 และรองชนะเลิศอันดับ 3 นายนายศุภวิทย์ เขียวศรี หมายเลข 13 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลสุรินทร์2017จะต้องเข้าประกวดมิสเตอร์ซูปร้าเนขั่นแนลไทยแลนด์2017ที่กรุงเทพมหานครและหากชนะระดับประเทศ ก็จะได้เข้าประกวดในระดับโลกต่อไป
คณิศร ศรีสุข /ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สร./รายงาน