กษัตริย์จอร์แดนขอบคุณและชื่นชม “โดนัลด์ ทรัมป์” ที่ให้การสนับสนุนมัสยิดอัลอักซอ ! “

251

กษัตริย์จอร์แดนขอบคุณและชื่นชม “โดนัลด์ ทรัมป์” ที่ให้การสนับสนุนมัสยิดอัลอักซอ ! “อับดุลลาห์ที่สอง” กษัตริย์จอร์แดนได้โทรศัพท์พูดคุยกับ “โดนัลด์ทรัมป์”

ประธานาธิบดีอเมริกา โดยพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์มัสยิดอัลอักซอและเยรูซาเล็ม ในการสนทนาทางโทรศัพท์ “อับดุลลาห์ที่สอง” ได้ทำการขอบคุณและชื่นชม “ทรัมป์” ประธานาธิบดีอเมริกาที่ให้การสนับสนุนและมีบทบาทสำคัญในการช่วยควบคุมวิกฤตมัสยิดอัลอักซอ กษัตริย์ของจอร์แดนเน้นความสำคัญของการประสานงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตที่ซ้ำซ้อนดัง

กล่าว(วิกฤตมัสยิดอักซอ) และอนุรักษ์ในรูปแบบทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายของมัสยิดอัลอักซอ

Cr:http://www.islamtimes.org/fa/doc/news/657039/