ลูกชายผู้สร้างภาพยนตร์หมิ่นประมาทศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) ได้เข้ารับอิสลาม

1482

ลูกชายผู้สร้างภาพยนตร์หมิ่นประมาทศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) ได้เข้ารับอิสลาม

ริชาร์ด (หรือชื่อมุสลิมว่า อะลี) จากที่เคยเกลียดอิสลามอย่าง แรงสุดๆ ทำทุกอย่าง ทุกวิธีทางเพื่อหวังที่จะทำ ลายอิสลามให้พินาศสิ้น ทำลายอย่างสุดสะใจ ให้เป็นที่โจทขาดกันไปทั่วพ ิภพ และด้วยความมุ่งมั่นในการโจ มตี จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาหาค วามรู้เพิ่มเติม เพื่อหวังที่จะหาจุดอ่อนของ อิสลาม แต่แล้วจากการศึกษาสืบค้นอย ่างจริงจัง ทำให้ความจริงแห่งสัจธรรมแส งสว่างแห่งปรัญญา ได้เข้ามาจูโจมพวกเขา ความจริงแท้แห่งสัจจธรรมจาก ที่ได้เคยรับรู้ จากที่ไม่เคยยอมรับ จากที่ไม่เคยคิดจะยอมรับ สุดท้ายหัวใจที่เคยแข็งแกร่ งดุจหินผาก็ถูกทำให้พังทะลา ยลง ด้วยความจริงที่ได้รับรู้จา กการค้นคว้าหาจุดอ่อนในศาสน าอิสลามแต่อย่างใด แต่กลับกลาย เป็นการได้พบเห็นข้อผิดพลาด ในศาสนาเดิมที่ตนศรัทธาอยู่ กลับกลายเป็นความเชื่อในศาสนาเดิมที่เคยเชื่อมั่นอยู่อย่างมั่นคง ได้ถูกความจริงจากการศึกษาในศาสนาอิสลามทำให้พบความจริง ทำให้ความสับสนที่สั่งสมไว้ในใจอย่างช้านานได้ถูกเปิดเผย ทำให้พบทางออกของศาสนาที่แท้จริง คือศาสนาของพระเจ้าที่แท้จริงเรียกว่า “อิสลาม” จึงได้ตัดสินใจเข้ารับอิสลาม

Cr.อัลลอฮฺคือพระเจ้า