สาวมุสลิมที่นี่สุดอึด ไม่กลัวมือแตก ยกหินซ่อม เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

286

หลายภาคส่วนในอำเภอสุไหงปาดีร่วมซ่อมฝายสากอที่ชำรุดมานานกว่า 3 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี (กศน.) อาสารักษาดินแดน และชาวตำบลสากอ พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาซ่อมแซมฝายสากอ ที่ตั้งอยู่บ้านตันหยง ม.10 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลายภาคส่วนในอำเภอสุไหงปาดีร่วมซ่อมฝายสากอที่ชำรุดมานานกว่า 3 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
สำหรับฝายสากอแห่งนี้ในอดีตเป็นฝายที่เกษตรกรจำนวน 6 หมู่บ้าน ของ ต.สากอ คือ บ้านบอเกาะ ม.2 บ้านบาโงมาแย ม.3 บ้านสากอ ม.4 บ้านกลูบี ม.6 บ้านตันหยง ม.10และ บ้านสรายอ ม.12 ได้ใช้ประโยชน์จากการนำน้ำไปใช้ในพื้นที่ทางการเกษตร และอุปโภคบริโภค แต่ได้ชำรุดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากในห้วงปี 2557 ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ และขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส