จุฬาราชมนตรีมอบเงินช่วยพี่น้องสกลนคร ผ่านนายกรัฐมนตรี

136

วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 18.00 น. ทางรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เปิดรับบริจาคช่วยพี่น้องที่ประสพอุทกภัย”ประ ชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”เชิญชวนร่วมกันบริจาคเงินทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5,9 อสมท.,NBT 11, โดยผู้แทนจุฬาราชมนตรี อ.มับรู๊ค บุญมาเลิศ ได้มอบเงินกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน