‘สมเด็จพระสังฆราช’ โปรดให้สำนักเลขานุการฯร่วมกับบช.น. รับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบน้ำท่วมในภาคอีสาน

57

‘สมเด็จพระสังฆราช’ โปรดให้สำนักเลขานุการฯร่วมกับบช.น. รับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบน้ำท่วมในภาคอีสาน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา มีพระบัญชาโปรดให้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) เป็นหน่วยงานช่วยรวบรวมรับบริจาคเครื่องอุปโภค เช่น เวชภัณฑ์และยา มุ้ง ตลอดจนเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยผู้ประสงค์จะนำสิ่งของต่างๆ หรือปัจจัยสำหรับจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นไปมอบได้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) หรือสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อรวบรวมจัดส่งไปยังจังหวัดสกลนคร และ นครพนม สำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ส.ค. โดยขบวนรถสิ่งของบรรเทาทุกข์จะออกจากวัดราชบพิธในช่วงบ่ายของวันที่ 7 ส.ค.นี้

ขณะที่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ได้รวบรวมสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร ขณะที่คณะสงฆ์ อำนาจเจริญ ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญด้วย

TNN