ผู้หญิงมุสลิมแต่งกาย “เปิดหน้า-ปิดหน้า”ได้แค่ไหน ฟังทัศนะนักวิชาการอิสลามระดับโลก

701

sarawoot sriwannayos ได้โพตสต์ข้อความ “ฮิญาบเปิดหน้า” มีรายละเอียด ระบุว่า

นักวิชาการร่วมสมัยคนสำคัญที่สนับสนุนทัศนะนี้ คือชัยคฺ ดร. ยูซุฟ อัล ก็อรฎอวียฺ ท่านได้อธิบายอายะฮฺดังกล่าว ดังต่อไปนี้

“…นักตัฟซีร (นักอธิบายอัล-กุรอาน) ต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันในเกี่ยวกับถ้อยคำที่ว่า ﴾… إِ لاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا … ﴿ เว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้ และบรรดาผู้นำทางวิชาการต่าง ๆ ก็เห็นขัดแย้งกันอยู่ ในการระบุขอบเขตของเอาเราะฮฺ (สิ่งที่ต้องปกปิด) ของผู้หญิง ดังที่ท่าน อิหม่ามอัช-เชาเกานียฺได้รายงานเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ นัยลุล เอาฏอรฺ

ส่วนหนึ่งจากพวกเขามีทรรศนะว่า ทั้งหมดของร่างกายเว้นแต่ใบหน้าและฝ่ามือทั้งสอง นี่ยังเป็นทรรศนะของอัล-ฮาดียฺ เป็นทรรศนะหนึ่งของอัล-กอซิม เป็นหนึ่งในสองทรรศนะของท่านอิหม่ามอบู ฮะนีฟะฮฺ และเป็นทรรศนะของอิหม่ามมาลิกด้วย

ส่วนหนึ่งจากพวกเขามีทรรศนะว่า ยกเว้นใบหน้า ฝ่ามือทั้งสอง เท้าทั้งสอง รวมทั้งกำไลเท้า นี้เป็นทรรศนะหนึ่งของอัล-กอซิม เป็นอีกทรรศนะหนึ่งของอิหม่ามอบู ฮะนีฟะฮฺ เป็นทรรศนะของท่านอัษ-เษารียฺ และอบุล อับบาส

ยังมีผู้มีทรรศนะอีกว่า ทั้งหมดของร่างกาย เว้นใบหน้า นี่เป็นทรรศนะของอิหม่ามอะหฺมัด อิบนุ ฮันบัล และท่านดาวูด

ไม่มีผู้ใดเคยกล่าวว่า หน้าเป็นเอาเราะฮฺ(สิ่งที่ต้องปกปิด) เว้นแต่ปรากฏอยู่ในรายงานของอิหม่ามอะหฺมัด – ซึ่งเป็นรายงานที่ไม่เป็นรู้จักกัน(ไม่มะอฺรูฟ) – และทรรศนะบางส่วนของผู้ดำเนินตาม มัซฮับชาฟิอียฺ

ตามที่ปรากฏในตัวบทต่าง ๆ และฮะดีษที่รายงานกันมานั้น แสดงให้เห็นว่าใบหน้าและฝ่ามือทั้งสอง ไม่ใช่เอาเราะฮฺ นี่เป็นสิ่งที่ได้รายงานกันมาโดยท่านอิบนุ อับบาส ท่านอิบนุ อุมัร และคนอื่น ๆ จากเหล่าเศาะฮาบะฮฺ บรรดาตาบิอีน และผู้นำ(สำนักคิด)ต่าง ๆ

ท่านอิบนุ ฮัซมฺ – ซึ่งอยู่ในแนวของพวกซอฮิรียฺที่ยึดเอาความหมายทางตัวอักษรที่ได้จากตัวบท – ได้สรุปพระดำรัสของอัลลอฮฺ ในอีกอายะฮฺหนึ่งที่ว่า … يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนาง หมายถึงการอนุญาตให้เปิดหน้าได้ อันเนื่องจากว่า การที่พระองค์สั่งให้ดึงเสื้อคลุมมาปิดหน้าอก ไม่ใช่ปิดเหนือใบหน้า….

บรรดามุสลิมมีมติเป็นเอกฉันท์ต่อหลักการชะรีอะฮฺที่ว่า การละหมาดของผู้หญิงในมัสญิดต่าง ๆ นั้น ให้เปิดใบหน้าและฝ่ามือ โดยอยู่แถวหลังผู้ชาย และอนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังทางความรู้ได้

และตามที่รับรู้กันในสงครามและสมรภูมิต่าง ๆ นั้น ผู้หญิงเคยร่วมเดินทางไปกับพวกผู้ชาย สู่แดนญิฮาดและสนามรบ เพื่อดูแลคนบาดเจ็บ ให้น้ำพวกเขา และมีรายงานว่า บรรดาภรรยาของเศาะฮาบะฮฺ เคยช่วยเหลือพวกผู้ชายในสงครามยัรมูก

เช่นเดียวกันได้มีมติเอกฉันท์ ในเรื่องของผู้หญิงที่ครองอิหฺรอมในพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺให้เปิดหน้า (ใน มุมมองนี้ มีนัยยะว่า การปิดหน้าโดยทั่วไป มิใช่สิ่งจำเป็น และแสดงว่าหน้าย่อมไม่เป็นเอาเราะฮฺ พอถึงในพิธีฮัจญ์จึงเปิดเผยได้ หากหน้าเป็นเอาเราะฮฺจริงและเป็นวาญิบก็ไม่อาจเปิดได้ – ผู้เรียบเรียง)… (อ้างจากฟะตะวา มุอาศิเราะฮฺ เล่ม 2 ของชัยคฺ ดร. ยูซุฟ อัล-ก็อรฎอวียฺ )