พันธมิตรพุทธ-อิสลาม!มูลนิธิพุทธรักษามอบ 1 ล้านช่วยผู้ประสบภัยอีสานผ่านมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ

371

วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน ทางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ ได้รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท จากมูลนิธิพุทธรักษา เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน โดยดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา เป็นผู้มอบเงินบริจาคผ่านนายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ

นายสามารถ กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ มีความยินดีที่มีพันธมิตรมาช่วยกันทำงานเพื่อมนุษยชาติ โดยไม่เลือกว่า นับถือศาสนาอะไร มูลนิธิพุทธรักษา มีบทบาทในการทำงานเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนของเด็กออทิสติก แต่เมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์ประสบภัยก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ ในขณะที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการส่งเสริมการศึกษา โดยการจัดหาทุนให้กับเยาวชนที่ยากจน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีพันธมิตรฯ จากหลายกลุ่มมาร่วมทำงาน ซึ่งที่ผ่านมา ทางมูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยชาวสกลนครมาแล้ว

“เท่าที่ผมได้ลงพื้นที่ เป็นสภาพของความเสียหาย คิดว่า จะต้องใช้เวลาหลายเดือนในการฟื้นฟู ทั้งถนนหนทาง และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งทางมูลนิธิฯจะเข้าไปฟื้นฟูชาวบ้านที่ประสบปัญหา โดยส่วนหนึ่งจะร่วมกันวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรี ที่มีอ.ปรีชา ศรีสง่า เป็นเจ้าของและเป็นกรรมการมูลนิธิฯด้วย นำนักศึกษาประมาณ 60 คน ไปช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยจะไปตั้งศูนย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” นายสามารถ กล่าว
ด้านดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา กล่าวว่า เห็นใจพี่น้องผู้ประสบภัย แต่ไม่สามารถเข้าถึงชาวบ้านได้ เมื่อมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ เข้าไปช่วยเหลือทางมูลนิธิฯ จึงให้การสนับสนุนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

สำหรับมูลนิธิพุทธรักษา มีคุณทิพาภรณ์ เจียวรานนท์ เป็นประธานมูลนิธิ มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการศึกษาเยาวชน โดยการสนับสนุนการศึกษาของเด็กออทิสติก

ในวันเดียวกัน สมาคมสตรีไทยมุสลิม โดยอ.ศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ จำนวน 10,000 บาท และโรงเรียน เกษมพิทยา โดยอ.ชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการ ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาทสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย