ทหารลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านหนองจิก ทำน้ำยาล้างจานหาเงินช่วยตาดีกา-ปอเนาะ

134

วันที่ 11 ส.ค.60 ชป.กร.ร้อย ร.2533 ร่วมกิจกรรม กับ สมาชิก “จิตอาสาญาลันนันบาลู กองทุนแม่”ทำ น้ำยาล้างจาน หารายได้เข้ากองทุน ณ พะื้นที่ ม.2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี นาย.แวหะ เปาะโวะ(ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นประธานในชมรม วัตถุประสงค์เพื่อ เป็น กองทุนไว้จัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน และ ทุนกิจกรรมต่างๆให้กับ รร.ตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ ในหมู่บ้าน สร้างคงามประทับใจให้กับชาวบ้านได้ระดับหนึ่ง