จุฬาราชมนตรี ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

57

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ พระบรมมหาราชวัง

พร้อมกันนี้ นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมด้วย