บรรยากาศเด็กนักเรียนปอเนาะบ้านตาลละหมาดกลางสนามหญ้า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สอนให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งอิสลาม

395

วันที่ 12 สิงหาคม ในโอกาสที่ผู้บริหารบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) จ.นครศรีธรรมราช เด็กนักเรียนได้ออกมาละหมาดกลางสนามหญ้า หน้าโรงเรียรน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  อดีตเลขาธิการอาเวียน ได้สอนให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งอิสลาม สิ่งที่นักเรียนชาย-หญิงต้องนำไปปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน การเป็นผู้นำครอบครัว