วันแม่แห่งชาติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ บรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของแม่ ทำไมถึงสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของแม่ มุสลิมปฏิบัติอย่างไรต่อแม่

723

วันที่ 12 สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้บรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของแม่ ต่อนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) หน้าที่ของแม่ เป็นหน้าที่ๆสำคัญ ทำไมถึงสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของแม่ ตามคำพูดของนบี เพราะแม่เป็นผู้สั่งสอนแนะนำแนวทาง และมุสลิมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อแม่