ย้อนบรรยากาศ “ฮัจย์ในความทรงจำ” สมัยออตโตมาน (รัชกาลที่ 5)

467

#ฮัจญ์ในความทรงจำ ภาพการทำฮัจย์ในสมัยออตโตมัน/ ร่วมสมัยล้นเกล้าฯ ร.5 .. ปี พ.ศ.2432 คือเมื่อ 128 ปีมาแล้ว // Some rare pictures of the Hajj pilgrimage performed in 1889.
Cr ; Life in Saudi Arabia/Sukree sarem