มีคลิป….ชายผู้นี้เข้าไปช่วยหมาน้อยตัวนี้เขาจะช่วยได้มั้ยไปดูกัน…

631