ประมวลภาพจุฬาราชมนตรีและคณะนำสิ่งของบริจาคไปมอบให้พี่น้องสกลนครที่ประสบภัยน้ำท่วม

150

วันที่ 14 สิงหาคม นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ ประกอบด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการพิเศษแก้ปัญหาภาคใต้, เครือข่ายมนุษยธรรม สำนักจุฬาฯ, สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย นำโดยนางดาวดวงใจ ปาลาเล่ นายกสมาคมฯ สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมภาคใต้ นำโดยนางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาคมฯ นางฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิเพืีอศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีนายวินัย สวัสดิ์มณี กรรมการฯ เป็นตัวแทน และยังมีวงดนตรีแฮมเมอร์ไปร่วมด้วย

เวลา 10.00 น.จุฬาราชมนตรี และคณะได้เดินทางไปแจกสิ่งของแก่ชาวบ้านที่วัดชิงชุม อ.เมือง สกลนคร จากนั้น เดินทางไปที่มหาวิมยาลัยราชภัฎสกลนครเพื่อเยี่ยมเยือนอาสาสมัคร ที่ช่วยกันปรุงอาหาร บรรจุสิ่งของบริจาค และได้เดินทางไปแจกสิ่งของให้ชาวบ้าน ณ ที่ทำการอบต.โคกกล่อง อ.เมือง สกุลนคร และ อบต.่มวงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร สร้างความยินดีให้กับพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น