เปลี่ยนมุสลิมกรุงเทพฯ! กลุ่มเลือดฮาลาล ตั้งทีมลุยกอ.กทม. “ดร.วินัย ดะห์ลัน”ร่วมทัพ ขับเคลื่อนสังคมมือบน

784

เปลี่ยนมุสลิมกรุงเทพฯ! กลุ่มเลือดฮาลาล ตั้งทีมลุยกอ.กทม. “ดร.วินัย ดะห์ลัน”ร่วมทัพ ขับเคลื่อนสังคมมือบน

เวที”คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร” เริ่มคึกคัก เมื่อ “กลุ่มเลือดฮาลาล” ได้ประกาศตั้งทีมสู้ทีมเลือดเก่า “สมัย เจริญช่าง” ระดมนักการศาสนา ผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาเข้าร่วม “ดร.วินัย ดะห์ลัน” ตัดสินใจร่วมทัพ หวังนำมุสลิมกรุงเทพฯสู่การเปลี่ยนแปลง

“ตอนแรกผมตั้งใจว่า จะไม่เป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครอีก แต่เมื่อมีจดหมายสนเท่ห์ โจมตีเรื่องเงินทอน จึงปรึกษากับผู้ใหญ่ 2-3 คน ได้แนะนำให้ลงสมัคร เพื่อรักษาศักดิ์ศรี ผมจึงตัดสินใจลงสมัคร แต่ไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรี แต่ต้องการเป็นอีกทางเลือกให้กับอิหม่ามกรุงเทพฯ จากเดิมที่มีเพียงตัวเลือกเดียว” ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดใจถึงการตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร หรือกอ.กทม.

ทั้งนี้ ตามกฎหมายบริหารกิจการอิสลามปี 2540 กำหนดให้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในจังหวัดที่มีมัสยิดที่จดทะเบียน 3 มัสยิดขึ้นไป มีหน้าที่ในการบริหารกิจการอิสลาม อาทิ กิจการฮาลาล การกำกับดูแลการบริหารมัสยิด เป็นต้น ปัจจุบัน มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 39 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบัน มีอ.อรุณ บุญชม เป็นประธานคณะกรรมการฯ แต่คนที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางกอ.กทม. คือ นายสมัย เจริญช่าง อดีต ส.ส.กทม. และดร.วินัย ดะห์ลัน เป็น 1 ในกรรมการด้วย

“กรรมการหลายคนอึดอัดกับการบริหารของผู้บริหารในปัจจุบัน จึงรวบรวมกรรมการและบุคคลภายนอกที่มีความสามารถเข้าร่วมทีม อาทิ อิหม่ามมานิตย์ แสงทอง คุณภักดี มะแอ และอีกหลายคน ผมได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เมื่อถูกถามความเห็นก็บอกไปว่า ถ้าจะลงสมัครก็อย่าทำเหมือนที่พวกเขาทำ แต่ให้เน้นการนำเสนอนโยบาย เสนอแนวทางการทำงานเพื่อการพัฒนาสังคมมุสลิมกรุงเทพฯ จากนั้นทราบว่า เขาได้ประชุมกันหลายครั้ง แต่ไม่ได้เชิญผมเข้าร่วม จนเมื่อมีจดหมายสนเท่ห์กล่าวหาผม จึงตัดสินใจที่จะร่วมทีมด้วย และเปิดตัวชัดเจน” ดร.วินัย กล่าว

เมื่อสัปดาห์ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีจดหมายส่งไปยังมัสยิดในกรุงเทพฯ และองค์กรอื่นๆ กล่าวหาว่า ดร.วินัย นำงบประมาณสนับสนุนกิจการฮาลาลมาใช้จ่ายอย่างไม่ถูกต้อง ใส่ร้ายว่า มีการทุจริตคอร์รัปชั่น

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ หมดแล้ว ศูนย์วิทย์ฯ ให้เอกสารตรวจสอบทั้ง 39 จังหวัด สตง. ยืนยันว่า มีการใช้จ่ายอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ ศูนย์วิทย์ฯ ถูกตรวจสอบมาแล้วครั้งหนึ่งจากที่มีการร้องเรียน ตรวจสอบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณให้กับกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อส่งเสริมเรื่องฮาลาล ซึ่งมีการจ่ายเป็นงวดงาน ตามTOR และมีการส่งมอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายมาครบถ้วน”ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าว

“ถ้าผมได้เงินทอนแม้แต่บาทเดียว จากเงินที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดสรรให้องค์กรศาสนาทั่วประเทศ ขอให้”บาลา” ลงแก่ผม ทั้งโลกนี้และโลกหน้า แต่หากผมบริสุทธิ์ จงประทานความจำเริญแก่ผม”

ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงมหาวิทยาลัย เป็นรอประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีสหสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 8 ปี ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ 3 ปีติดต่อกัน เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) และล่าสุด เป็นมุสลิมเพียงคนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีอายุการทำงาน 5 ปี และยังเป็นกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากนิตยสารไทม์ เป็นมุสลิมผู้ทรงอิทธิพล 1 ใน 500 ของโลก

“จากเดิมที่มีผู้สมัครอยู่ทีมเดียว คนที่ชอบหรือไม่ชอบ เหมือนถูกบังคับให้เลือก จึงลงสมัครเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของบรรดาอิหม่าม จะใช้วิธีการที่ถูกต้อง เน้นนโยบาย จะไม่ใชีวิธีการที่ไม่ถูกต้องแบบที่นักการเมืองทำ เพราะเป็นองค์กรศาสนา ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดี

ดร.วินัย กล่าวว่า เป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯมา 18 ปี แต่ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากนัก การลงสมัครครั้งนี้ จะเน้นนโยบายที่จะเข้ามาพัฒนาเปลี่ยนแปลงมุสลิมกรุงเทพฯ เช่น จะจัดหาสถานที่ก่อสร้างที่ทำการคณะกรรมการอิสลามประจำกทม. ที่ไม่เพียงเป็นที่ทำงาน แต่จะเป็นศูนย์กลางของมุสลิมกรุงเทพฯ ที่จะนำประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของมุสลิมในกทม. มารวมไว้ด้วย เรื่องฮาลาล ก็จะให้อิหม่ามให้มัสยิดมีบทบาทมากขึ้น จะเน้นสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนสังคมมือบน เน้นการทำงานที่มีการส่วนร่วมของสังคม เป็นต้น

เมื่อถามว่า มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับนายสมัย เจริญช่างหรือไม่ ดร.วินัย กล่าวว่า โดยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่อ.สมัย ไม่ชอบใจอะไร ตนไม่ทราบ พยายามหาคำตอบอยู่ ใครสนิทช่วยถามให้หน่อย เพียงแต่รู้ว่า ระยะหลังเขาไม่ค่อยชอบใจผมเท่าไหร่ จากท่าทีหลายๆท่าทีที่แสดงออกมา

การประกาศตัวลงสมัครเวทีกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ ของดร.วินัย ดะห์ลัน ทำให้การแข่งขันมีคามเข้มข้นมากขึ้น